Kontakt os på

tlf.: 49 20 20 39

 

Send en mail på 

ud@udegnegaard.dk

Ulla Degnegaard

Advokat, indehaver af firmaet

Født 1952

Ulla Degnegaard har været selvstændig advokat siden 1985.
Hun har møderet for såvel landsret som højesteret.

Ulla Degnegaard er beneficeret advokat ved Retten i Helsingør og Østre Landsret.

Hun har stor erfaring som forsvarer i straffesager og som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.

Hun bliver ligeledes beskikket som forsvarer i straffesager og som bistandsadvokat for forudrettede i straffesager.

Hun bliver ligeledes beskikket af retten i ægteskabssager, herunder sager om forældremyndighed.

Ulla Degnegaard er medlem af Danske Familieadvokater, hvilket betyder, at hun har erfaring med alle sager indenfor dette område, herunder; forældremyndighed, bopæl for børn, samvær, separation & skilsmisse, og at hun løbende deltager i efteruddannelse indenfor området.

Ulla Degnegaard er endvidere autoriseret bobestyrer ved Retten i Helsingør, og behandler i sin egenskab heraf dødsboer, som udleveres af skifteretten til behandling som bobestyrer.

Hun behandler endvidere privatskiftede boer og yder vejledning i forbindelse med dødsfald, herunder af den efterlevende ægtefælle.

Ulla Degnegaard yder endvidere bistand ved udarbejdelse af ægtepagter og testamenter.

Ulla Degnegaard er medlem af Advokatsamfundet.

Ulla Degnegaard har i en årrække været medlem af Flygtningenævnet.​

HVEM ER VI?

Advokat Ulla Degnegaard

CVR: 11 47 58 41

​Telefon: 4920 2039

E-mail: ud@udegnegaard.dk

FIND VEJ

​Bramstræde 7, 1. tv.

3000 Helsingør

Advokat Ulla Degnegaard
Bramstræde 7
1.tv. 3000 Helsingør
Tlf.: 49 20 20 39
CVR: 11475841
ud@udegnegaard.dk