Kontakt os på

tlf.: 49 20 20 39

mandag til torsdag fra kl. 09.00-15.00

fredag efter aftale

 

Send en mail på 

ud@udegnegaard.dk

eller

dn@udegnegaard.dk

Velkommen til Advokat Ulla Degnegaard

​Som selvstændig advokat gennem mange år i Helsingør kan jeg tilbyde personlig rådgivning indenfor mange områder.

​J

eg er antaget til at kunne beskikkes som offentlig forsvarer og udføre sager for parter, der har fri proces, eller for hvem, der i øvrigt beskikkes en advokat efter reglerne i retsplejeloven, ved retten i Helsingør og ved Østre Landsret.

Jeg er en del af Advokatsamfundet.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset, hvor den udøves.

​Min bankforbindelse er Nykredit Bank.A/S. Klientmidler indsættes på min almindelige klientkonto eller på en separat oprettet klientkonto til den pågældende sag. Kunder i Nykredit Bank A/S, herunder klienter med indestående på mine klientkonti er dækket af Garantiformuen for tab i tilfælde Af Nykredit Bank A/S konkurs eller rekonstruktion.Dækningen kan højst udgøre et beløb svarende til 100.000 Euro eller ca. 750.000 Dkr. Tab vedr. værdipapirer, der ikke kan udleveres dækkes højst med 20.000 Euro fra garantiformuen. Med i beløbet regnes indestående, som klienten selv måtte have i Nykredit Bank A/S.

​Ansvarsforsikringen og garantien er tegnet i Codan Forsikring A/S, Spotorno Allé 10, 2630 Tåstrup.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset, hvor den udøves.

Klientbankonti er oprettet i Nykredit bank.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126.

I tilfælde af tvist om salær og/eller utilfredshed med adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,

www.advokatnaevnet.dk

De advokatetiske regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: advokatsamfundet.dk.

Jeg anvender ikke særlige aftaler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten

Læs mere på denne hjemmeside eller ring for en uforpligtende samtale.

HVEM ER VI?

Advokat Ulla Degnegaard

CVR: 11 47 58 41

​Telefon: 4920 2039

E-mail: ud@udegnegaard.dk

FIND VEJ

​Bramstræde 7, 1. tv.

3000 Helsingør